sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ПРЕОБРАЖЕНИЯ НА ФАНТАСТИЧНОТО В БЪЛГАРСКАТА ПРОЗА

1996

Людмила Стоянова †

издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", С., 19996 г. ISBN 954-430-404-5

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab