sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

МОЛИТВА ЗА СЪБУЖДАНЕ

1990

Ванилин Гавраилов

МОЛИТВА ЗА СЪБУЖДАНЕ На Тинка В тази мелница тежка – Земята, Мелничарят-Живот не почива. Денонощно чували премята, не пропуска стопанин и нива. Не унивай, съпруго, с въздишки за това, че редът ни се бави. Даже в кратките нощни затишия Мелничарят не ни е забравил. Триста мелници бавно дояждат всяко зърно на дните ни зрели!… Но брашното се сипе на сажди… Може би е от мислите бели?… …Нощ, осъмнала в човка на славей… Безпризорно, премръзнало утро… Спят децата ни. Тихичко ставай – да си смелим надежда за утре…

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab