sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ОТ ИЗВОРА ВОДИЦА ПИХ (старокитайски миниатюри)

2018

Добрин Паскалев

МИНИАТЮРИ (римувани) автор: Добрин Паскалев, Илюстрации: Константин Златаров Изд. РИА "Спектра", Варна, 2018 г. ISBN 978-954-8660-18-1

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab