sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ПЕСНИТЕ НА ВАЯЦИТЕ

2018

Илия Топчиев †

Подзаглавие "Бит, душевност и фолклор на балканджиите от Източна Стара планина" Очерк автор Илия Топчиев изд. МС, Варна, 2018 г. ISBN 978-619-7328-46-2

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab