sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

МОЕТО ДЕТЕ, МОЯТА СЪДБА

2015

Славян Йоргакиев

Роман автор Славян Йоргакиев Дизайнер на корицата Димитър Клатуров (izdavam.com) Печатница "Нима", Плевен, 2015 г. ISBN 978-619-162-612-0

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab