sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ЦАРЯТ НА ТРАКИЯ 1 ЧАСТ

2021

Екатерина Митева

Исторически роман, трилогия 2-ро преработено изд. изд. "График", Варна, 2021 г. ISBN 978-619-242-123-6

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab