sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ЦАРЯТ НА ТРАКИЯ 2 ЧАСТ

2021

Екатерина Митева

Исторчески роман, трилогия II преработено издание автор Екатерина Митева, изд. "График", Варна, 2021 г. ISBN 978-619-242-128-1

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab