sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ЗЪБОБОЛ

2008

Павлина Циганчева

Хумор (фейлетони, анекдоти, афоризми) автор Павлина Циганчева изд. "Онгъл", Варна, 2008 г. ISBN 978-954-8279-05-5

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab