sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

СИРМА

2022

Рени Станкова

Исторически роман автор Рени Станкова изд. "Еделвайс", Плевен, 2022 г. ISBN 978-619-7186-81-9

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab