sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ОТКРОВЕНИЯ

2022

Димитър Кандев

Поезия автор Димитър Кандев изд. "График", Варна, 2022 г. ISBN 978-619-242-162-5

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab