sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ПРОСВЕТКИ

2016

Донка Колева

Афоризми, епиграми и сатирични строфи автор Донка Колева редактор Панчо Недев Варна, 2016 г.

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab