sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ТИХА ИЗПОВЕД

2022

Дима Димитрова †

Поезия автор Дима Димитрова посвещение "Специална благодарност към Чавдар Митер изд. "График", Варна, 2022 г. Из книгата: * * * Бадемът пак разпука цвят. Дъхът окичи синевата. Надежди пролетни искрят и ръсят свежест по земята. Зелена, тръпката премина по гънката на тишината. Подобно струйка от комина въздъхна леко струна свята. Небето светло се отвори. Събуди блясък от лъчи. И мисъл, без да заговори, начало ново различи.

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab