sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ЦАР ДАВИД

2019

Веска Дучева

Роман автор Веска Дучева изд. "Морски свят", Варна, 2019 г. ISBN 978-619-7328-56-1

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab