sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ПОЕЗИЯ (съвместно издание)

2021

Масис Хаджолян

Лирика, съвместно издание творби на двама автори: Дима Димитрова, Масис Хаджолян изд. "График", Варна, 2021 ISBN 978-619-242-096-3

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab