sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

АРМЕНСКИ ДУХОВНИ СИЯНИЯ

2018

Масис Хаджолян

Документалистика автор и съставител Масис Хаджолян изд. "График", Варна, 2018 г. ISBN 978-619-7334-65-4 В сборника са включени биографиите на Аведик Исаакян, Агоп Мелконян, Алис Саприч, Анри Верньой, Анри Троая, Антраник Озанян, Арам Хачатурян, Саркис Саркисян, Уйлям Сароян, Шарл Азнавур и още много други сред които и варненският оперен певец Закар Гостанян. М. Хаджолян: „Посвещавам книгата на моето семейство, както и на моите сънародници, като израз на национална гордост и на съкровеното българо-арменско приятелство."

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab