sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

МЕЖДУ ИЗГРЕВА И ЗАЛЕЗА

2020

Димитър Кандев

Поезия автор Димитър Кандев изд. "График", Варна, 2020 г. 978-619-242-047-5

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab