sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ЖИВ

2010

Мариан Желев

Действието на романа се развива в наши дни. Главният герой, Георги Веселинов, е творец и едновременно с това управител на фирма за щори. Признат е за талантлив писател, а също и за добър търговец, който печели добре по обекти в Банско и Черноморието. След инцидент обаче изпада в състояние на клинична смърт. Приемат го в болница, където лекари се борят за живота му. Докато трае това съзнанието му продължава да работи. За краткото време – от инцидента до връщането на нормалната работа на органите му – пред очите му минава целият живот. Разказът върви от първо лице единствено число. Главния герой разкрива миналото си по онзи безкомпромисен начин, при който може да го направи само човек, изпаднал в подобно състояние. Той се връща към спомените, за да намери както доброто, така и грешките в миналото си. В последствие разбира, че по време на инцидента неговата съпруга е приета в болница, където се ражда синът му. Той се връща в детството си, минава през зрелите си години, за да стигне до момента, в който разбира, че неговите действия водят до фаталната развръзка. И всичко това под натиска на усещането, че е мъртъв и въпреки това продължава да се възприема като Жив човек, който съзира дълбочината на собствената си житейска история. Двадесет минути – приблизително толкова трая клиничната смърт. Време достатъчно, за да прецени Георги Веселинов колко много е сгрешил и какво би сторил, ако бе ЖИВ.

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab