sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Книги в сайта

НЕОБЯТНО, Красимир Йорданов (2012)

РИМУВАНИ БУРГАЗМИ, Красимир Йорданов (2009)

Публикации в сайта

ПОЕЗИЯ

19.05.2024 | 65

  ИНСПИРИРАНО   Смирено онемявам пред овалите на твоето лице. И  Микеланджело би те поставил гордо сре...

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab