sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Книги в сайта

РОДЕНА СЪМ С КРИЛА, Боряна Илчева (2023)

Публикации в сайта

Поезия

09.12.2023 | 206

*  *  *   Моето лято за тебе тъжи! Беше ли някога или не беше? Изтърколиха се хиляди дни. Нощем се...

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab