sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Книги в сайта

ОТКРОВЕНИЯ, Димитър Кандев (2022)

МЕЖДУ ИЗГРЕВА И ЗАЛЕЗА, Димитър Кандев (2020)

Публикации в сайта

В "Щрихи от утрото" с Кирил Аспарухов (2018 г.)

23.03.2023 | 322

Видео: "Щрихи от утрото" (18.01.2018) - „Минути за култура“ Разговор на покойния Кирил Аспарухов с Димитър ...

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab