sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Книги в сайта

ТИХА ИЗПОВЕД, Дима Димитрова † (2022)

ИМА ВТОРА ПРОЛЕТ, Дима Димитрова † (2021)

СВЯТАТА ХАРИЗМА ЛЮБОВ, Дима Димитрова † (2019)

ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО НА ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕЧЕСТВОТО, Дима Димитрова † (2012)

ГОБЛЕН ОТ СВЕТЛИНА, Дима Димитрова † (2010)

ТЯ, ЖЕНАТА, Дима Димитрова † (2010)

Публикации в сайта

МОЕТО МОРЕ

03.08.2019 | 1876

*   *   * Когато много ми е тъжно, при тебе идвам аз, безименна. Събличам грешната си риза. Хвър...

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab