sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Книги в сайта

ШАРЕНИЯ, Светла Велева (2024)

Публикации в сайта

ПОЕЗИЯ

05.01.2024 | 195

ЗАВРЪЩАНЕ Вече никого в къщата бащина няма. На тавана гълъби гукат безкрай. Да почакам ли малко, няма ли мама да ме ...

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab