Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Юбилеен брой на вестник КИЛ, печатният орган на Сдружение на писателите - Варна

НОВИНИ

29.01.2023, 19:26:02. Промяна: 06.02.2023, 18:27:01. Прегледи: 274

       В първите дни на януари излезе от печат извънреден брой по повод 30-годишнината на "КИЛ: Култура, изкуство, литература". На страниците му са намерили място творби на знакови за Сдружението на писателите - Варна покойни вече автори, както и част от активно публикуващите настоящи членове.

343 Юбилеен брой

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

НОВИНИ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (84) | Публикации (186) | Прегледи (184873) | Илюстрации (372) | Търсения (305) | Изтегляния (201323)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2023, AntoLab