Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Януари

Иван Ставрев

12.09.2014, 14:41:46. Прегледи: 2793

 

През тия дълги зимни нощи,
                  преди да се разсъмне още
и вятърът със сили сетни
                  душа бере навън и зъзне,
ще дъхнеш на прозореца - да светне -
дъхът ти на стъклото ще замръзне.
Ще драснеш с нокът,
                              сякаш по душата си
                                    и в миг -
ще избълбука в паметта ти спомена...
И като в пряспа -
            ще тръгне там пъртина тясна.
Тръгни и ти
на спомена по тънката, засипана пъртина
назад, назад - във някоя дълбока зима...

Дървата във огнището пищят.
На чам под ниския таван ухае.
И сякаш духове по покрива играят.
И ти не знаеш нищо за света...
И той за тебе нищичко не знае.
А в средата,
      с ръка на кръста, зачервена и пияна,
клечи на масата... пъпчива кана.
От виното искрящо и пенливо
по бузите й струйки пот избиват.
От виното, от друг ли някой плам,
това не зная, ти ще кажеш там,
избухва в теб пожарът позабравен.
Главата ти дими!
                        А ти стоиш изправен
до тесния прозорец, гледаш вън...
                        и всичко е като на сън...

През тия дълги зимни нощи.
      Преди да се разсъмне още.

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Иван Ставрев †

ИВАН СТАВРЕВ (1940- 1920) е роден през 1940 г. в гр. Варна. Завършва българска филология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Автор е на стихосбирките „Утро над Девня“ (1971, в съавторство с Кольо Севов и Иван Арнаудов), "Девненско ято" (1979 в съавторство с Фикри Шукриев, Атанас Коев и Сашо Серафимов), "Шепа пръст" (1994), "Най-красивият брод помежду ни" (2000), "Лирика" (2002) и "Другото име на виното..." (2005), "Продължение в отвъдното" (2010), "Наутилиус" (2013), която е отличена с голямата награда за литература "Варна" 2014 г. “Моите Харпии” (2017) „Негови стихове са награждавани на различни национални и регионални конкурси - конкурс за поезия на в. "Полет" (1981), блицконкурс "Кремиковски сияния", първи конкурс "Любовта, без която не можем", ежемесечни конкурси за стихове на морска тематика на тв MSAT (2003-2004) и др. Съвместно с Руми Пенчева излизат сборниците “Дъх на вечност” (2014), “Виното и хляба си за мен” (2015) и “Свещеният Лотос” (2016) Посмъртно е издадена книгата му „Обичам греховете си. Избрани стихотворения 1979 – 2017)”.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (262) | Прегледи (243853) | Илюстрации (449) | Търсения (1014) | Изтегляния (213250)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab