Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Детска литературна школа "Движение"

КИЛ

09.09.2014, 15:39:36. Промяна: 10.06.2016, 11:18:31. Прегледи: 1578

Детска Литературна Школа "Движение"
 
Описание:
 
Детска литературна школа „Движение” е създадена през 2010 година във Варна. Целта е да издирва, подкрепя и обучава млади литературни таланти. Те влизат в школата след конкурс. Занятията се провеждат всяка събота в къщата на писателите във Варна. Приоритет е създаването на среда, в която не само се пишат и четат произведения, но и се коментират текстове, изразяват се мнения и се възпитава в децата любов към книгите.

Доскоро в школата се влизаше след провеждане на конкурс сред всички ученици във Варненските училища. От есента на 2014 година членовете на школата могат да се записват свободно. 
 
Обучението е безплатно и е част от идеята на Сдружение на писателите да поддържа жив интереса към литературното богатство сред младите хора.
 
В тази литературна работилница на бял свят излязоха произведения, обхващащи всички аспекти на литературното пространство – разкази, стихотворения, фейлетони, есета, очерци и др.

Ръководител на школата е белетриста Мариан Желев.
 
 

Препратка към фейсбук профила на школата

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

КИЛ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (72) | Публикации (84) | Прегледи (141660) | Илюстрации (233) | Търсения (213) | Изтегляния (177838)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab