Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Нова книга на Иван Доброгледски

НОВИНИ

02.12.2021, 05:14:45. Промяна: 05.12.2021, 04:01:31. Прегледи: 552

Ключът на реката

Роман

автори Иван Доброгледски и Белла Донна  
редактори Катя и Константин Зографови 
изд. "Фабер", Велико Търново, 2021 
ISBN 978-619-00-1340-2

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

НОВИНИ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (90) | Публикации (192) | Прегледи (186700) | Илюстрации (379) | Търсения (320) | Изтегляния (205063)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2023, AntoLab