Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Доклад за юбилея на Сдружението на писателите бе представен на форум за културното наследство на Варна

НОВИНИ

03.10.2021, 19:42:48. Промяна: 06.10.2021, 15:26:02. Прегледи: 1359

д-р Ваня Колева  

Научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион – 2021“ се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 30 септември 2021 г. Форумът е организиран от Съюза на учените и традиционно се провежда във флотското висше учебно заведение.

Конференцията бе открита от началника на ВВМУ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров. Организационни уточнения и бележки направи капитан първи ранг доц. д-р Недко Димитров – декан на Факултет „Навигационен“, а любезен домакин на форума бе доц. д-р Веселка Радева – ръководител на Планетариума на ВВМУ.

Пленарната сесия започна с доклада на Николай Увалиев „Древната столица на Шумер е внук на легендарната Варна“. Научно любопитство предизвикаха докладите за далечното минало на града и региона, развити от авторите им: Светлозар Попов – „Морският транспортен център Варна през ранната бронзова епоха“; Димитър Чанев – „Към Плиска – от Онгъла през Варна“; дипл. инж. Веселин Тракийски – „Запазването на книгите от Златния век“. С по-новата история бяха свързани докладите на доц. д-р Масис Хаджолян и Жаклин Бодурова – „Историята говори: Арменско народно читалище – Варна“; доц. д-р Геновева Михова – „Социалната протекция на духовната култура във Варна и областта през 70-те и 80-те години на ХХ век“; полк. от запаса Иван Апостолов – „Аероклуб „Валери Чкалов“.

Жив интерес и коментари предизвика докладът на д-р Ваня Колева, свързан с юбилейното честване и онасловен „30 години Сдружение на писателите – Варна“, в който, освен за самото Сдружение, бе засегнат и характерът на представителното издание – в. КИЛ („Култура, Изкуство, Литература“). Във връзка с разработката доц. д-р Геновева Михова напомни данни и събития за предходника на Сдружението на писателите – Дружество на писателите към СБП – клон Варна.

Към съвременността насочиха, като направиха и връзка с IT технологиите д-р арх. Надя Стаматова – с доклада си „Имерсивни технологии (насложена реалност, виртуална реалност, смесена реалност) за презентиране на цифрови модели на сгради от културното наследство на Варна, България“, както и инж. Антони Ангелов – с „Ползване на термо-фотограметрия за цифрови енергийни модели на културното наследство на Варна, България“.

Участниците от миналогодишното издание на конференцията, получиха копие от отпечатано издание „Културното наследство на Варна и Черноморския регион – 2020“.

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

НОВИНИ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (262) | Прегледи (242174) | Илюстрации (449) | Търсения (995) | Изтегляния (213207)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab