Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АТАНАС ЛИПЧЕВ 2021” ЗА РАЗКАЗ - НАГРАДИ

НОВИНИ

18.06.2021, 09:30:53. Промяна: 18.06.2021, 09:41:09. Прегледи: 473

 

СДРУЖЕНИЕ  НА  ПИСАТЕЛИТЕ – ВАРНА

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АТАНАС ЛИПЧЕВ 2021”

ЗА РАЗКАЗ – 2021 г.

 

 

           Жури в състав:        проф. дфн Сава Василев

                                           Владимир Шумелов

                                           Ангел Дюлгеров

определи следните наградени автори:

 

           ПЪРВА НАГРАДА (300 лв.)

           Никола Златков Николов (София) за разказа „Лошият капитан“

 

           ВТОРА НАГРАДА (200 лв.)

           Ина Василева (София) за разказа „Братя“

 

           ТРЕТА НАГРАДА (150 лв.)

           Силвия Христова Четрокова (Асеновград) за разказа „Една войнишка каска“

 

           НАГРАДА ЗА УЧАСТНИК НА МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ (150 лв.)

           Александър Евгениев Колев (София) за разказа „Хубава жена“

Сподели:

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

НОВИНИ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя
Ванилин Гавраилов, председател
Ангел Дюлгеров, заместник-председател
Управителен съвет: Ангел Дюлгеров, Ванилин Гавраилов, Мариан Желев, Руми Пенчева, Иван Овчаров, Кирил Георгиев, Ваня Колева
Телефон на Сдружението: 052 639374

Ангел Дюлгеров, главен редактор на вестник "КИЛ"

Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Мариан Желев
Системен администратор: AntoLab


Автори (21) | Публикации (57) | Прегледи (119421) | Илюстрации (100) | Търсения (165) | Изтегляния (38838)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2021, AntoLab