Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „АТАНАС ЛИПЧЕВ 2021”

НОВИНИ

18.02.2021, 17:00:35. Промяна: 22.09.2021, 11:25:43. Прегледи: 2580

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „АТАНАС ЛИПЧЕВ 2021”

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 1. Срокът за подаване на текстове е от 1 март до 31 май 2021 г. 

2. Всеки автор без оглед на възраст и пол може да вземе участие в конкурса.

3. Разказите трябва да са оригинали и непубликувани.

4. Не се допускат за участие преводи или адаптации.

5. Текстовете трябва да са с обем до пет стандартни (30 х 60) страници; размер на шрифта 12 в Times New Roman.

6. Това е анонимен конкурс. На заглавната страница се пише само заглавието. Не се поставя името на автора! 

 

КАКВО СЕ ИЗПРАЩА 

 Материали се изпращат или по електронен път, или на хартиен носител. 

           А. Изпращане на материалите по електронен път:

Изпращат се като отделни прикачени файлове: 

1. Страница съдържаща името на автора, пощенски код, град, адрес, имейл адрес, телефонен номер и заглавие на разказа, с който авторът участва.

2. Кратка биография на автора (не повече от 100 думи).

3. Пълен текст на разказа във Word или PDF формат 

           Б. Изпращане на материалите на хартиен носител:

1. Името, адресът, телефонният номер и имейлът на участника се запечатват в малък ненадписан плик. Творбите и пликът с личните данни на автора се изпращат в голям плик.

 

Всеки автор може да се представи с един текст.

Творбите се изпращат не по-късно от посочения в обявата срок.

Материали, не отговарящи на което и да е от изискванията за участие, не се разглеждат и представят за журиране. 

 

НОМИНАЦИИ 

 Тричленно жури от необявени (до приключване на конкурса), но признати автори от областта на литературната критика, белетристиката и поезията оценява текстовете.

Членовете на журито оценяват текстовете по 5-бална система (от 0 до 5 точки).

Компютър извършва финалното изчисление.

 

ОТЛИЧИЯ: 

 Без възрастова граница:

- ПЪРВА НАГРАДА

- ВТОРА НАГРАДА

- ТРЕТА НАГРАДА

 

За участници по 21 г.:

- ПЪРВА НАГРАДА

 

- грамоти за първите 15 автори в класирането

- първа публикация на класиралите се на първите три места разкази в изданието на Сдружение на писателите – Варна, вестник КИЛ

 

           Резултатите от конкурса се обявяват на 18 юни, 2021 г.:

           - в сайта на Сдружение на писателите – Варна;

           - вестник КИЛ – Варна;

           - в електронни литературни сайтове – регионални и национални;

           - в електронните сайтове на българските медии - регионални и национални.

 

Известени за награждаването ще бъдат само номинирани автори.

 

Не се дава информация по време на хода на конкурса до официалното обявяване на резултатите.

           Официалното награждаване на победителите се провежда последната седмица на 26 юни  2020 г. в Арт салона на Радио Варна.

 

ДЕТАЙЛИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

Разказите да се изпращат на адрес: 

           - kil2009@abv.bg

           - гр. Варна – 9000, ул. „Крали Марко” 11 (Дом на писателя) СНЕЖАНА АТАНАСОВА  - За НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АТАНАС ЛИПЧЕВ”

 

Участието в конкурса не е обвързано с предварителна такса.

 

Краен срок за получаване на материали 31 МАЙ 2021 г. 

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

тел. 052/ 639 374

или към: e-mail: kil2009@abv.bg

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

НОВИНИ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (276) | Прегледи (254796) | Илюстрации (458) | Търсения (1106) | Изтегляния (214311)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab