Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

ПЪТУВАЩ ТЕАТЪР „МОРЕТО, КОЕТО НИ ПРАВИ БЛИЗКИ“ Варненски поети в гр. Каварна

НОВИНИ

03.08.2019, 20:27:23. Промяна: 03.08.2019, 20:35:12. Прегледи: 1623

На 10 юни 2019 г. в читалище „Съгласие – 1890“ – гр. Каварна, бе проведена приятелска среща между членовете на местния Литературен клуб и представители на варненски творчески формации: Станка Бонева, Радостина Драгоева и Гергана Славова – от Сдружението на писателите, Магдалена Маркова – ръководител на Литературна школа „Касталия“ при Общинския детски комплекс, и Мариела Русева – поет и галерист в ЦКИП „Румелина“.

 Библиотечният екип на читалището посрещна гостите радушно, приветствайки ги с най-топли слова. В отговор Радостина Драгоева, която е родом от Каварна, представи поотделно своите колеги. След разменените взаимни поздрави започна четенето на избрани от авторите поетични творби, обединени около темата „Морето, което ни прави близки“ – наслов на инициираната среща. За да бъде по-траен светлият спомен от проявата, всеки от гостите автори дари на библиотеката свои книги с автограф. Бяха поднесени също и най-новите броеве на вестник КИЛ („Култура, изкуство и литература“), емблематичното издание на Сдружението на писателите – Варна, както и на в-к „НахОДКи“ – на ОДК – Варна. В дружелюбна препратка за нестихващи лирични пориви се превърнаха прибавените джобни тефтерчета, без които авторите губят своето предназначение.

Своите талантливи поетични инвенции споделиха и местните автори. В края на срещата прозвучаха заключителните думи на библиотекарите Анна Томова и Марияна Будева, изразили надежда сформиралите се творчески контакти да продължат и в бъдеще.

Радостина Драгоева

 

Сподели:

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

НОВИНИ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Мариан Желев
Системен администратор: AntoLab


Автори (56) | Публикации (58) | Прегледи (123048) | Илюстрации (139) | Търсения (173) | Изтегляния (40120)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2021, AntoLab