Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

ПОЕЗИЯ

Светла Велева

05.01.2024, 16:49:34. Прегледи: 113

ЗАВРЪЩАНЕ

Вече никого в къщата бащина няма.
На тавана гълъби гукат безкрай.
Да почакам ли малко, няма ли мама
да ме срещне отново с препечен кравай ?
 
Присядам на прага, натегнал от спомени ,
а капчукът отново неспирно кълве.
Две гергини към мене наведени
учудено гледат разплаканото небе.
 
И тръгвам си с болката тежка на рамо -
в скръбта си човека е винаги сам.
За сбогом проскърцва ми тихичко само
от двора прогнилия тъжен геран.
Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Светла Велева

В процес на редактиране


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (224) | Прегледи (207316) | Илюстрации (416) | Търсения (700) | Изтегляния (209664)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab