Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Честит празник!

Ваня Колева

11.05.2023, 13:21:39. Промяна: 11.05.2023, 13:43:16. Прегледи: 303

 

              Уважаеми колеги, скъпи приятели и почитатели,
        Честит 11 май - празникът на светите равноапостолни Методий и Кирил!
        „…безкнижната душа / мъртва се явява у хората“ и „голи са без книги всички народи!“ – казва през IX век в своя „Проглас към евангелието“ св. Константин-Кирил Философ, след като е сътворил глаголицата и с поезия е започнал книжовното устройство на славянския език.
      Днес, 12 века по-късно, се прекланяме пред святото дело на първоучителите, но обръщаме поглед и към сътвореното от техните последователи – книжовници, творци, работили всеотдайно, включително до наши дни. Защото и сега, според силите си, опитваме да разровим жарта и да открием въгленчето, с което да палнем светлинка в душите на другите.
       Днес е празник и на вестник КИЛ - печатният орган на Сдружението на писателите - Варна.
      Искрено и от все сърце: честит празник, пишещи и четящи, творци на Словото, с образ и багра, с ноти и звуци! Всички, които в деятелността си влагате знания, опитност, но и душа, сърце, любов! Всички, чието творчество допринася дните ни да бъдат по-добри и по-красиви, изпитанията – по-леки, а трудните мигове – по-бързо преодолими. Честит празник, книжовни хора!
        Честит празник на всички!

 

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Ваня Колева

https://liternet.bg/publish/vkoleva/index.html

Д-Р ВАНЯ КОЛЕВА Ваня Колева Колева е родена на 30.Х. Завършва Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Българска филология“ (1987–1992). Има образователна и научна степен „Доктор“ (по български фолклор), след като през 1998 г. защитава дисертация на тема „Дискурс на красотата (Женските образи в българските народни песни)“, научен консултант – проф. д-р Надежда Драгова. Научните ѝ интереси са в областта на българския фолклор, българската литература от XIX – XXI век и българския език. Участва с доклади в научни конференции, публикува в научни сборници и периодичния печат. Автор е на книгите: „Естетика и ритуал. Женската красота в българските народни песни“, Бургас, „Матаник-М“, 1999, 128 с., ISBN 954-8985-14-4. Допълнено електр. издание – LiterNet, 26.10.2002 г., <http://liternet.bg/publish/vkoleva/estetika/content.htm>; „Фолклор, митология и литература“, Варна, LiterNet, 2007, 208 с., ISBN 978-954-304-288-3. Също: Електронно списание „Литературен свят“, № 7, март 2009, <http://literaturensviat.com/?p=7915>;„Часовникът и воденицата. Българският фолклор и литература“, София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2014, 242 с., ISBN 978-954-315-078-6 (по национален конкурс „Помощ за книгата“ към Министерство на културата);„Къде грешим най-често? Наръчник по правопис и пунктуация със задачи за упражнения. 7 – 12 клас“, София, „Диоген.bg“, 2004, 128 с., ISBN 954-909-34-7-6. (В съавторство с Драгомир Чанков). Работи като коректор – първо във варненските ежедневници „Народно дело“, „Черноморие“ и „Черно море днес“, после в издателство „Наука и икономика“ към Икономически университет – Варна, а от 2016 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна. От 2008 г. е научен секретар за България на българо-австрийския Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Zentrum für mediävistische Studien St. Erzengel Michael – Geiseswissenschaftlichen Fakultät der Universität Schumen, и участва в редколегията на научните издания на този Център. Член на Сдружението на писателите – Варна.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (232) | Прегледи (214572) | Илюстрации (422) | Търсения (817) | Изтегляния (210626)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab