Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Творческа програма : ноември 2014

КИЛ

10.11.2014, 10:12:24. Прегледи: 1556

08 ноември 2014г. СЪБОТА, 18:00 часа, Дом на писателя
Представяне на книгата на Руми Пенчева и Иван Ставрев „Дъх на вечност”

14 ноември  2014г. петък, 18:00 часа, Дом на писателя
Паметна вечер за Владимир Левков
    
21 ноември  2014г. петък, 19:00 часа, Радио Варна
Представяне на новата книга на Радостина Драгоева

28 ноември  2014г. петък, 18:00 часа, Дом на писателя
Представяне на новата поетична книга на Валери Станков.

От УС на Сдружението

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

КИЛ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (72) | Публикации (84) | Прегледи (141686) | Илюстрации (233) | Търсения (213) | Изтегляния (177839)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab