Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Възпоминание за Атанас Липчев

ДАТИ

06.02.2023, 13:32:53. Промяна: 07.02.2023, 06:59:52. Прегледи: 212

   На днешния ден е роден (1951 г.) и починал (2010 г.) писателят Атанас Бойчев Липчев, "виновник" за съживяването на вестник КИЛ и Сдружение на писателите - Варна. Помним го. Тачим го.

Линк към Има ни, живи сме!

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

ДАТИ

Отбелязване на годишнини и други събития


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (90) | Публикации (192) | Прегледи (186683) | Илюстрации (379) | Търсения (320) | Изтегляния (205063)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2023, AntoLab