Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

ЕПИСТОЛАРНО С КАПЧИЦИ ОТ РОЗА

Епистоларно с капчици от роза
Сподели:

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

Никола Анков

Профил

https://www.facebook.com/nikola.ankov.1

Никола Анков е роден и живее във Варна. Завършил Медицина в родния си град, специализира "Акушерство и гинекология" и "Психология на сексуалността". Това не му пречи да печата в местния и централен печат своите среднощни видения.След разпределение в добруджанския край, без да иска печели 3-то място в анонимен конкурс "Житни класове" 84, и започва да се изживява като поет... Поетът Никола Анков, наричан още "доктора" в един любим литературен сайт hulite.net , обича да се разхожда в Морската градина и да чувства с порите на старата си кожа вечерния бриз. И после, късно вечерта, с приятели край любимия театър на чаша водка да рецитира свои и чужди стихове. Боготвори Яворов и Павел Матев и опитва да се докосне до тяхната Поезия. Сега в ранената си късна мъжка есен се решава да издаде на книжен носител своите преживявания, сплав от моряклък и житейски несгоди, от любови и раздели, от приятелства и предателства, за да лекува с поезията си раними и сродни души...включая и себе си. На добър час приятели със стиховете на Никола Анков, България, първи коридор!


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab


Автори (70) | Публикации (61) | Прегледи (125346) | Илюстрации (158) | Търсения (177) | Изтегляния (40431)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2021, AntoLab