Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

ОБСТРЕЛВАНЕ НА МРАКА

липсва изображение на корицата
Поезия
автор Матейна Нулис
художник Милко Божков
Поетична библиотека "Море в клетка" № 6
изд. "Бизнес плюс", Варна, 1999 г.
ISBN 954-575-014-6

Сподели:

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

Матейна Нулис

Профил

Матейна Нулис, писател и преводач, определя себе си като "хибрид" - гъркиня по бащина линия, българка по майчина. Родена е във Варна. Завършва ІV ЕГ "Фр. Жолио-Кюри" с интензивно изучаване на руски и английски език и класическа литература, след което записва филологическа специалност във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; но в търсене на ново предизвикателство завършва специалност "Менджмънт" с немски и шведски език в Института за международен туризъм - Варна. Твърди, че цял живот "се рови" в гръцкия език, но все още не го е овладяла до съвършенство. Публикувала е в сп. "Везни", "Простори", "Знаци", "Поезия", "Меценат и мир" (Москва), вестници и редица електронни сайтове. Участвала е след селекция в международните антологии "Из века в век" (Русия), "Видело" (Сърбия), "Гласовете на пространството" (САЩ). Превежда поезия от руски и гръцки език. Има издадени книги.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab


Автори (72) | Публикации (72) | Прегледи (130706) | Илюстрации (201) | Търсения (180) | Изтегляния (41189)

Платформа OMP 2, версия 14.43 (c) 2014 - 2021, AntoLab