Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

КНИГА за другите сетива, с които възприемаме изкуството

сборник, Сдружение на писателите - Варна;
изд. "Онгъл", 2020 г.
ISBN 978-619-7373-76-9
--------------------
съставител Станка Бонева
идея Нели Никова
художник Венцеслав Антонов
редактор Ваня Колева
увод Станка Бонева
послепис Ангел Дюлгеров
коректори Ваня Колева, Станка Бонева

автори:
ПОЕЗИЯ
Валентина ЛОЗОВА
Ванилин ГАВРАИЛОВ
Гергана СЛАВОВА
Дима ДИМИТРОВА
Димитър ЕФРЕМОВ
Димитър КАНДЕВ
Иван ДОЛСКИ
Иван ЕДРЕВ
Иван ОВЧАРОВ
Иван СТАВРЕВ
Илиян ТРОЯНСКИ
Йонко ЙОНКОВ
Катя ВАНГЕЛОВА
Кера БОДУРОВА
Матейна НУЛИС
Марин БОЯДЖИЕВ
Милена БЕЛЧЕВА
Нели НИКОВА
Никола АНКОВ
Петър СТОЙКОВ
Руска ДАСКАЛОВА
Станка БОНЕВА
Христо ВЕНЧАНЛИЕВ
Ценка ИЛИЕВА

ПРОЗА
Ангел ДЮЛГЕРОВ
Валентин ДИМИТРОВ
Ваня КОЛЕВА
Венеция ПАВЛОВА
Данка СТОЯНОВА
Димитър ЛЕОНДИЕВ
Иван ДОБРОГЛЕДСКИ
Иван КЬОСЕВ
Илия ТОПЧИЕВ
Кирил ГЕОРГИЕВ
Кирилка СТОЙНОВА
Марко ИЛИЕВ
Павлина ЦИГАНЧЕВА
Панчо НЕДЕВ
Планимир ПЕТРОВ
Радостина ДРАГОЕВА

ХУМОР И САТИРА
Венцислав БОЙЧЕВ
Георги БЕРБЕНКОВ
Донка КОЛЕВА
Илия БЕРБЕРОВ
Турхан РАСИЕВ
Сподели:

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

сборник

Профил


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab


Автори (72) | Публикации (72) | Прегледи (130723) | Илюстрации (201) | Търсения (180) | Изтегляния (41195)

Платформа OMP 2, версия 14.43 (c) 2014 - 2021, AntoLab