Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

ЗАГЛАВИЯ

АВТОРСКИ КНИГИ:

„Те бяха осемнайсет”, редактор Тодор Янчев– документална повест, „Народна младеж”, С., 1976 г.

„Овъртайм”, редактор Тихомир Йорданов– повест, „Г.Бакалов”, Варна, 1977 г.

„Път към светлината”, документална книга за слепите в България, ССБ, 1978 г.

„Сияние над морето”, редактор Ваня Чанкова – документална на морска тематика, София, „Народна младеж”, 1986 г.

„Луда Камчия”,редактор Кирил Гончев – роман, І-ва книга, „Профиздат”, София, 1988г.

„Капитаните не умират”,Тодор Чонов – роман , „Хр.Г.Данов”, Пловдив, 1990 г

„Луда Камчия”, редактор Станислав Пенев- роман, ІІ-ра книга „Колор принт”, Варна, 2007 г.

„Разговорки” , редактор Иван Троянски– сатира, ИК „Гебер”, Варна, 2007 г.

„Чуденки и питанки” – стихове за деца, ИК „Гебер”, Варна, 2009 г.
„Захапки”, ред. Станислав Пенев – сатира, епиграми, „Колор принт”, Варна, 2009 г.

„Захватки” – сатирична поезия, ИК ”Гитава”, София, 2010 г.

„Епиграмада” – епиграми, Варна, PANBAL, 2011 г.

„Луда Камчия”,редактор Станислав Пенев – роман, ІІІ-та книга на трилогията, „Славена”, Варна, 2011 г.

„Обрулени от Вятъра на промяната”,редактор Тодор Янчев- разкази, „Славена”, Варна, 2011 г.

„Внезапни хрумки”, редактор Турхан Расиев–афоризми, 2011 г, PANBAL, Варна.

„Епиграмажи” – епиграми (подбрано), PANBAL, Варна, 2012 г.

„Заливът на богините”– новела, Варна, „Славена”, 2012 г.

„Страсти и красти, редактор Турхан Расиев – мисли и размисли , PANBAL, 2012 г.

„Апострофи”,редактор Турхан Расиев (ехо от „Мъдростта на вековете”), сатирични коментари, Варна, PANBAL, 2012 г.

„Победители”, редактор Петър Костов –(преживелици), сатира, проза, PANBAL, Варна, 2013 г.

„Къща на кръстопът”, редактор Тодор Янчев – роман, PANBAL, Варна, 2013 г.

„ОГЛЕДАЛО ЗА ОБРАТНО ГЛЕДАНЕ”, автобиографични разкази, спомени; авторско издание с дописване, Варна 2014 г.


видео: "Щрихи от утрото": https://youtu.be/_ZJ2FkTrRjQ
Сподели:
Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Панчо Недев †

Профил

https://liternet.bg/publish26/pancho-nedev/index.html

Изпрати писмо

ПАНЧО НЕДЕВ (1937) е от старото поколение варненски писатели , които започнаха своя творчески път през 60-те години на миналия век. Завършил е Учителския институт-Варна (1956 г), СУ „Св. Климент Охридски” – българска филология и задочно журналистика. Бил е редактор в Радио Варна, моряк от плавсъстава на БМФ като първи помощник-капитан; учител и директор на Основните училища в камчийските села Дъбравино и Гроздево. По-голямата част от трудовия си стаж отработва като редактор и главен редактор на ведомствени печатни издания. Член е на Дружеството на варненските писатели почти от неговото основаване, от 1976 година. Беше председател на Инициативния комитет за подготовката и учредяването на настоящото Сдружение през 1990 година. Член е и на Съюза на българските писатели. Печата в централни и местни издания, автор е на 28 книги – като автор и съавтор.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (250) | Прегледи (229787) | Илюстрации (437) | Търсения (909) | Изтегляния (211309)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab