Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

ПРЕОБРАЖЕНИЯ НА ФАНТАСТИЧНОТО В БЪЛГАРСКАТА ПРОЗА

издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", С., 19996 г.
ISBN 954-430-404-5

В Уикипедия

Сподели:
Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Людмила Стоянова †

Профил

https://www.vfu.bg/profesionalno-napravlenie-ikonomika/CVs/lyudmila_stoyanova.pdf

ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА (1949 – 2018 г) Проф. Людмила Стоянова е родена на 2. ІV. 1949 г. в тр. Варна. Завършила е българска и немска филология във СУ „Св. Св. Климент Охридски“.започва работа като преподавател по български език и литература в Пета гимназия – Варна и сътрудничи на Варненското държавно издателство като редактор. През 1978 г. специализира теория на литературата в СУ. През 1984 г. защитава дисертация по история на литературата. Хабилитира се през 1997 г. От 1984 г. до 1997 г. е директор на Универсална научна библиотека „Пенчо Славейков“ - Варна. От 1998 г. е преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“. Член е на Сдружението на българските писатели. Била е зам. председател на Сдружение на писателите – Варна и редактор на вестник „КИЛ” Изследователските интереси на проф. Стоянова са в областта на историята на културата и литературата, историята на журналистиката, медиазнанието, културната антропология и езикознанието. Носител е на наградата „Гравитон” – за добро въображение и доброта на въображението” за принос в историографията на българската фантастика. Автор е на книгите „Забравени“ страници“ (1994), „Странният“ жанр“ (1995), „Преображенията на фантастичното в българската проза“ (1996), „Литературни ретроспекции“ (1999), „Етнопсихология, култура, медия – съзвучия и дисонанси” (2003), „Гръцката махала – духът на древна Варна (в съавторство, 2008), „Пантеонът на Одесос“ (2009), „Вестникът и националната културна памет“ (20012). Съставител и научен редактор е на сборниците “Езикът на медиите“ (1999), „Изкуство и медии“ (2002), „Вестникът и обществото“ (2006), „Изкуство и публика“ (с непубликувани до момента есета на Сирак Скитник, 2012), „Балкански скици“ (с батални разкази на инкриминирания писател и журналист Тодор Кожухаров, 2012), „Сирак Скитник и/за българската култура (сборник с доклади от студентска научна конференция, 20012) и на електронно помагало по Езикова култура (2011). Студии и статии публикува в списанията „Литературна мисъл“, „Септември“, „Летописи“, „Език литература“, „Български език и литература“,“ Съвременник“ и „Демократичен преглед“, в годишника на ВСУ, в сборници и алманаси на ВСУ, НБУ, ВТУ, БСУ, ПУ и др. Умира на 18.Х. 2018 г.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (262) | Прегледи (243918) | Илюстрации (449) | Търсения (1014) | Изтегляния (213257)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab