Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Книгите на Сдружението (А→Я)

АДМИРАЛСКИ ЧАС, Валентин Димитров

В ЛАБИРИНТА НА ЖИВОТА, Ценка Илиева

ВАНИЛЕНО НЕБЕ, Милена Белчева

ВОЕННОМОРСКА АЗБУКА, Валентин Димитров

ГОБЛЕН ОТ СВЕТЛИНА, Дима Димитрова

ДА ОСТАРЕЕМ ЗАЕДНО, Руми Пенчева

ЕПИСТОЛАРНО С КАПЧИЦИ ОТ РОЗА, Никола Анков

ЕРАТО - СЪЛЗИТЕ НА МЪЛЧАНИЕТО, Руми Пенчева

ЕТЮД ЗА ПРИТИХВАНЕ, Милена Белчева

ЖЕНА НА ЛУННА СВЕТЛИНА, Руми Пенчева

ЖИВ, Мариан Желев

ЗАГЛАВИЯ, Панчо Недев †

ИЗВИНЕТЕ ЗА НАХАЛСТВОТО, Валентин Димитров

ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО НА ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕЧЕСТВОТО, Дима Димитрова

КИРЛИВИ РИЗИ, Валентин Димитров

КОНЦЕНТРАТИ, Марко Илиев

МОРСКИ ИЗПОВЕДИ, Валентин Димитров

МОРСКИ ХОРА, Валентин Димитров

НАСТОЛНА КНИГА ЗА ШИРОКИТЕ МАСИ И ВИСОКИТЕ СТОЛОВЕ, Валентин Димитров

ОТВЕСНО ВРЕМЕ, Никола Анков

ОТНОВО театрални и филмови пристрастия, Марко Илиев

ПОСЛЕДНИТЕ, Марко Илиев

ПРОСВЕТКИ, Донка Колева

САТИРИЧНА ТЕРЦА, Валентин Димитров

СЛЪНЧЕВА КРАЛИЦА, Валентин Димитров

ТЕАТРАЛНИ И ФИЛМОВИ ПРИСТРАСТИЯ, Марко Илиев

УТРИННО ЗДРАЧАВАНЕ, Марко Илиев

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab


Автори (70) | Публикации (61) | Прегледи (125351) | Илюстрации (158) | Търсения (177) | Изтегляния (40431)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2021, AntoLab