Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Издадени книги

СИРМА

2022

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Рени Станкова

https://www.renistankova.com/bg/

РЕНИ СТАНКОВА е родена и израснала в Добрич, България. Завършва специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна, след което започва да работи в сферата на информационните технологии. В свободното си време ходи на планински преходи и пише творби, вдъхновени от любовта ѝ към българските планини. Така през 2019 се ражда романът "Сирма" - историята на Сирма войвода и нейната хайдушка дружина, които са обитавали Шар планина (в днешна Северна Македония). Романът излиза първоначално на английски език, а българското му издание е през 2022 г. През 2021 г. Рени публикува помагало за структуриране на романова рамка - помощно средство за писатели, които са в процес на писане на роман. Следващият, все още незавършен, проект на Рени е епична фентъзи трилогия.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (224) | Прегледи (208104) | Илюстрации (416) | Търсения (713) | Изтегляния (209726)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab