Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

Илия Топчиев

ИЛИЯ ТОПЧИЕВ е роден на 15. 08. 1937 г. в с. Булаир, Варненска обл. Писателят завършва гимназия в гр. Поморие и българска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Работил е по строителни обекти, в комбинат „Кремиковци”, бил е редактор в алманах „Простори” – Варна и учител. Първите си стихотворения публикува през 1965 г. Издадени книги: „Песните на ваяците” – фолклор и етнография (изд. МС, 2018) „Видения” – стихотворения, съвместно със скулптора Стойо Куртев („Фрувег ПЗП”, Варна, 2017); „Наследени спомени” – новели (изд. „Славена”, Варна, 2007 г.) „Слова и сенки” – стихотворения и поеми (2006); „Галатея – поема (I изд. „Колор принт”, 1997; II изд. Изд. МС, 2017г.); „Забравен ден” – разкази (книгоиздателство „Георги Бакалов”, 1987); „Сухо хоро” – разкази (книгоиздателство „Георги Бакалов”, 1980 г) и др.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (72) | Публикации (84) | Прегледи (141662) | Илюстрации (233) | Търсения (213) | Изтегляния (177838)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab