Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Емил Иванов †

https://literaturensviat.com/?p=22216

ЕМИЛ ИВАНОВ (1957 – 2010) е роден на 3 март 1957 г. в гр. Варна. Публикувал е свои творби в литературни вестници, списания и алманаси. Работил е като редактор във в-к „КИЛ” (култура, изкуство и литература). Удостояван е с награди на регионални и национални конкурси. Отличен е с награда за „високо поетическо майсторство” на VI конкурс „Веселин Ханчев” – Стара Загора (1989). Член е на Сдружение на писателите – Варна. Автор на стихосбирките „Далечни кръстове” (1994) и „Блуждаещи присъствия” (2008). Посмъртно е издадена книгата му с избрани творби "Непознатата власт".Умира на 17.03.2010 г. https://www.varna24.bg/novini/varna/Organizirat-vecher-v-pamet-na-varnenskiya-poet-Emil-Ivanov-592914


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (262) | Прегледи (243943) | Илюстрации (449) | Търсения (1014) | Изтегляния (213261)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab