Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Издадени книги

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Димитър Димитров (Леондиев)

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ЛЕОНДИЕВ) Проф.д-р Димитър Димитров Димитров (Леондиев) е роден през 1943 год. Завършва ВМЕИ-Варна през 1968 год. Дипломира се като електроинженер със специалност "Радиотехника". Асистент по "Ел. измервания и теоретични основи на електротехниката" - 1974-76 г., преподавател по "Обща елктротехника" в ВНВМУ - Варна през 1976-78 г. От 1983 г. да 1987 г. е главен асистент по "Ел. измервания и физика" към Университета "Хуари Бумедиен"- гр. Алжир, Алжирска република. След защитена дисертация на френски език му е присъдено звание "доктор" по електроника. През 1990-96 г. е доцент; професор по приложна електроника към Университета "Августиньо Нето"- Ангола. Издадени книги: „Детски години”, 2005 г., „Избрани съчинения” том I, 2015 г . Има редица публикации във вестник „КИЛ: Култура, изкуство, литература”, също и публикации в сп. „Пламък”, в-к „Народно дело”, в-к „Времена”, в-к „Монитор”, в-к „Нова Зора” и др. Списва, редактира, издава и разпространява собствен вестник „Варненски патриот” от 2004 до 2006 год. вкл. в 300 екземпляра.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (262) | Прегледи (243940) | Илюстрации (449) | Търсения (1014) | Изтегляния (213261)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab