Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Данка Стоянова †

ДАНКА СТОЯНОВА - Данка Атанасова Стоянова е родена на 1. IХ. 1940 г. в гр. Варна. Завършва български език и литература в. ШУ „Еп. Константин Преславски“ . Второто си образование получава в Московския държавен университет – философско-историческо направление със специализация по история на изкуствата и естетика. Става магистър по психология към философския факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“ . Работи като инспектор в ГСИК-Варна, директор на градския кино-фото клуб – Варна, редактор на многотиражка, университетски и гимназиален преподавател по естетика, философия, история. Печели конкурс за асистент режисьор в новосъздадената Варненска телевизия. Публикувала е статии по проблемите на изкуството и културата в местния и централния печат, като и свои стихове и есета. Участвала е в редица сборници, в няколко алманаха на Съюза на независимите писатели и на Съюза на свободните писатели. Член е на Сдружението на писателите гр. Варна, на Творческия съюз на офицерите и сержантите от запаса, на Съюза на независимите писатели, на Съюза на свободните писатели, на „Литературно общество Ладога” - Русия и участва в два съвместни литературни алманаха на руски и български език. През 2019 г. за трети път е редактор на националния поетичен сборник „Листопад на спомените“. Има издадени осем книги – поезия и есета. Умира на 21. IХ. 2022 г.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (276) | Прегледи (254791) | Илюстрации (458) | Търсения (1106) | Изтегляния (214311)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab