Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Планимир Петров

ПЛАНИМИР ПЕТРОВ е роден в с. Блъсково, Провадийска община. Завършил е средно обра- зование в гр. Белослав. Трудовият му стаж е преминал в редица предприятия във Варна и в Североизточна България, в завод „Метал”, Завод за безалкохолни напитки, Военно-морски музей, строителни обекти в Узбекистан, в бившия Съветски съюз и др. Няколко години, до пенсионирането си през 2009 година, е бил служител в МВР – Транспортна милиция. В момента работи като охранител. Има публикации: афоризми и разкази, в 11 различни централни вестници: „Пенсионери”, „Трета възраст”, „Златна възраст”, „Над 55”, „Втора младост”, в-к „Дългопол”, „КИЛ” , „Минаха години”, „Литература и общество”.... Има публикации и в няколко задгранични издания: в-к „България” – Чикаго, САЩ, в-к „България сега” – вестникът на българите в САЩ и Канада; Радио „Татковина”, електронен в-к „Сияние”. Сътрудничи активно на неделното предаване „Законите на Мърфи” по програма „Хоризонт” на БНР. Участвал е в сборника с афоризми „Законите на Мърфи” – в № 9 и № 10, алманах „Книга мира” – издание на Международна асоциация на неза висимите литератори „Содружие”; алманах „Романтика” – 2019 от поредицата „Нова българска литература”. Има издадени две печатни книги: „Житейски прозрения” – афоризми и „Човешки истории” – разкази. Награждаван е в конкурси. Член е на Сдружението на варненските писатели. Живее и твори в град Варна.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (262) | Прегледи (242336) | Илюстрации (449) | Търсения (996) | Изтегляния (213208)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab