Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Издадени книги

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Ценка Илиева

ЦЕНКА ИЛИЕВА Ценка Илиева Ковачева е родена в село Бело поле, Видинско, на 12.01. 1939 г. Живее и твори в гр. Варна. Завършва реална гимназия в с. Ружинци и курсове за работа в строителството в гр. Лом. През 1959 г. е разпределена на работа към „Монтажно управление“ – гр. Варна. Работи по националните обекти в Русе, Стара Загора, Бургас, Враца, ТЕЦ „Марица изток“, ТЕЦ „Девня“ и др. От 1967 г. живее постоянно във Варна и работи в Девня. Започва да пише от 1974 г. Първите ѝ публикации са във в. „Трезвеност“. През 1988 – 1989 г. работи в Украйна, а през 1990 – 1991 г. в Тараклия, Молдова. Свои дописки и стихове публикува във в. „Дружба“ – Москва, в. „Родно слово“ – Кишинев, в. „Български глас“ – Тараклия, общо към 60 текста. Връщайки се в България, продължава да пише дописки, стихове, епиграми. Печата в различни български вестници, като вече има над 270 публикации. Има над 270 публикации в различни вестници у нас и в чужбина. Нейни стихове са отпечатани в три антологии на ССП – София и много сборници в гр. Варна. Издала е над 20 самостоятелни книги, сред които – стихосбирките: „Кръстопътна държава“ (2015), „Азбучна симфония“ (2016), „С обич и болка за Род и Родина“ (2016), „Повеят на времето“ (2017), „Български корени – Дух и Вечност“ (2018), „Моя българска земя“ (2019), „Монолог“ (2019) и др., както и в проза – „При бесарабските българи: 1988 – 1991“ (2015), "В лабиринта на живота” (ИК „Стено), 2021 г.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (276) | Прегледи (254796) | Илюстрации (458) | Търсения (1106) | Изтегляния (214311)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab