Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации


1

Издадени книги

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Матейна Нулис

Матейна Василева Нулис – родена на 6 ноември 1955 г. в гр. Варна. С гръцки произход по бащина линия, българка по майчина. Завършва IV- та езикова „Фр.Ж.-Кюри”-Варна. Учи във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и Институт за международен туризъм- Варна. Публикувала е в литературните списания „Простори”, ”Везни”, ” Знаци”, „Поезия, „Меценат и мир” (Москва). Участвала е след селекция в международните антологии „Из века в век” (Москва), „ВИДЕЛО” (Сърбия),”Гласовете на пространството” (САЩ), множество български антологии и електронни литературни сайтове. Автор на стихосбирките „В трезора на сърцето” и „Обстрелване на мрака”. Превежда поезия от руски и гръцки език.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (84) | Публикации (186) | Прегледи (184916) | Илюстрации (372) | Търсения (305) | Изтегляния (201323)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2023, AntoLab