Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации


1
Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Иван Овчаров †

ИВАН ОВЧАРОВ (1959 – 2020) Иван Пейчев Овчаров е роден на 18.08.1959 г. в гр. Русе, но от 1973 г. живее в гр. Варна. Работи като учител по български език и литература в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна. Ето какво постигна в областта на словото през живота си дотук: - 11 книги („Прощаване с небесата“, „Мъжете на България“, „Еволюция на седмичното разписание“ и др.); Награди: „Славейкова награда 2019“; Национален конкурс „Никола Вапцаров“ на в. „Български писател“ (1999) – Първа награда; Национален конкурс „Пеньо Пенев“ (Димитровград 1988) – Първа награда и още десетки други; за да се стигне до началото – първата му публикация в печата въобще (сп. „Родна реч“- 1976 г.), която беше отличена с една от годишните награди на изданието. Създател и главен редактор на сп. „Поезия…“ (2000 г.); главен редактор на в. „КИЛ“ (Култура, изкуство, литература) – 2009-2012 г.; - 2 награди „Варна“ - Научни публикации в сп. „Език и литература“ (1991г. и 1993 г.) и на още ред други места.. Умира на 14. ІХ. 2020 г. във Варна.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (262) | Прегледи (242157) | Илюстрации (449) | Търсения (995) | Изтегляния (213207)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab