Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

Кирил Георгиев

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ Кирил Георгиев Георгиев е роден на 16 февруари 1945 г. в гр. Сандански. През 1967 г. завършва Медицински университет – София, специалност „Фармация“. Като дипломиран фармацевт, отбива задължителната тогава военна служба. През 1973 г. се установява във Варна, а от 1974-та започва да служи като военен фармацевт в Българските военноморски сили – Варна и 19 години е под пагон – до 1993 г., когато е пенсиониран. През есента на 1975 г. във Варна Кирил Георгиев Георгиев е приет за член на литературния клуб „Христо Смирненски“ към Дома на народния флот. Един от основателите е и член на Сдружението на писателите – Варна. Член на Съюза на българските писатели – София. Пише стихотворения, разкази, новели. Публикува в централния печат и в представителния за Сдружението на писателите – Варна, вестник „КИЛ“ („Култура, изкуство, литература“). Негови текстове са превеждани в Русия и Украйна. Стихосбирки: „Другото е радост“ (1989), „Параклис за невинни“ (2006), „Разпятие“ (2008) „Закъснял отговор“ (2010) – избрани стихотворения; Новели„Близки върхове“ (2015), „Сезонът на спомените“ (2015) Разкази: „Късни разкази“ (2020) Лауреат е на награда на Военно издателство – 1989 и на наградата „Златен морски кортик


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (72) | Публикации (84) | Прегледи (141692) | Илюстрации (233) | Търсения (213) | Изтегляния (177840)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab